คำบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitles)

Plandemic 2 Indoctornation

วาระ Bill Gates

กำเนิดบิ๊กฟาร์มา

ใครควบคุมการบรรยาย

CDC

W.H.O. คือใคร?

ตัวตรวจสอบข้อเท็จจริงทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่